kemin.seurakunta@evl.fi
Kirkkopuistokatu 11
94100 KEMI
040 848 9347EU-tietosuoja

Kemin seurakunta tallentaa henkilöistä tarpeellisia tietoja seurakunnan henkilörekistereihin. Henkilörekisterien tietoja käytetään henkilön oikeuksien ja velvollisuuksien täyttämiseksi. Henkilötiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä voida luovuttaa ulkopuolisille, ellei siihen ole laissa määriteltyjä perusteita.
Lisätietoja henkilörekistereistä, henkilötietojen käsittelystä on saatavilla Kemin seurakunnassa.


Etusivulle 
Multiversum Oy