kemin.seurakunta@evl.fi
Kirkkopuistokatu 11
94100 KEMI
040 848 9347

Seurakunnan hallinto

Seurakunnan ylin päättävä elin on kirkkovaltuusto, joka valitaan yleisillä vaaleilla joka neljäs vuosi. Äänioikeus vaaleissa on kaikilla 16 vuotta täyttäneillä seurakuntalaisilla. Kirkkovaltuusto tekee seurakunnan taloutta ja viranhaltijoita koskevat tärkeimmät päätökset.

Kirkkoneuvosto on seurakunnan hengellisen työn ja muun toiminnan yleisessä johdossa oleva luottamushenkilöelin. Se valmistelee asiat kirkkovaltuustolle ja panee täytäntöön valtuuston päätökset. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra. Neuvosto huolehtii seurakunnan yleisestä hallinnosta ja hoitaa seurakunnan taloutta ja omaisuutta.

Vuoden 2017 alusta on perustettu kolme vastuuryhmää:
- julistus
- kasvatus
- palvelu
Vastuuryhmät asettaa kirkkoneuvosto 2.2.2017. Jokaisessa vastuuryhmässä on jäseninä työntekijöitä sekä neljä luottamushenkilöä/seurakuntalaista.

Tulevat kokousajat

Pöytäkirjat


Etusivulle 
Multiversum Oy